Kontakt

 
Pracovná agentúra

www.agentura-sova.sk

Služby súvisiace so sprostredkovaním práce pre opatrovateľky sú nasledovné:

• zabezpečíme dopravu na miesto výkonu práce dopravou “od domu k domu”
• poskytujeme poradenstvo a servis pre ľudí pracujúcich v Nemecku

Cenová ponuka

Na základe Vášho dopytu Vám vypracujeme cenovú ponuku a navrhneme najvhodnejšie riešenie.