ponuky prác

Ponuka v rôznych profesiách do Nemecka Pre opatrovateľky/lov sú 2 možnosti: na slovenskú živnosť, alebo do pracovného pomeru. Znalosť NJ v odbore. Na pracovný pomer pre opatrovateľov a opatrovateľky  je zabezpečené aj ubytovanie. Dopyt  je na nemecky hovoriaci personál pre pozície ako sú Sifa, Sigeko, HSE advisori, požiarna bezpečnosť, Mechanical supervízor, Elektrical supervízor, QA/ QC, […]

Cenová ponuka

Na základe Vášho dopytu Vám vypracujeme cenovú ponuku a navrhneme najvhodnejšie riešenie.