Agentúra SOVA
Aňala 1744
946 51 Nesvady

E-mail:
agensova@gmail.com

Mob.:
+421 907 381 161

Agentúra SOVA vznikla 11.07.2011 a svojim záujemcom sprostredkováva zamestnanie v zahraničí za odmenu, väčšinou v Nemecku.

Agentúra bola založená na základe živnostenského oprávnenia na vykonávanie živnosti "Sprostredkovanie zamestnania za úhradu" a č. živnostenského registra je:  440-23988.

Výška poplatku za sprostredkovanie práce za úhradu

Od 01.05.2013 nadobúda účinnosť zákon č. 96/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V zmysle uvedeného zákona môže sprostredkovateľ zamestnania za úhradu podľa § 25 ods. 3 citovaného zákona, vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.

Výšku poplatku podľa prvej vety dojednáva sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.

Maximálna výška poplatku je:

- 20% (pracovná zmluva do 6 mesiacov),

- 30% (pracovná zmluva nad 6 mesiacov)

z 1.mesačnej mzdy alebo 1.mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej zamestnávateľom, pričom sa jedná o jednorázovú platbu.

Poplatok za sprostredkovanie práce
sa neplatí pre opatrovateľky.

Máte otázku? Kontaktujte nás

Na stiahnutie:

Formulár
pre opatrovateľky

Formulár
pre rôzne profesie

Verím, že každý, kto sa chce pracovne uplatniť v Nemecku, sa mu tento sen splní a obohatí to jeho doterajšie pracovné úspechy a pomôže vyriešit situáciu, do ktorej sa dostal. Zároveň verím, si každý nájde  prácu, ktorá ho uspokojí tak po záujmovej, profesijnej, ale aj zárobkovej stránke a že si zdokonalí jazykové  zdatnosti v NJ.

Copyright © 2015 agentura-sova.sk. Všetky práva vyhradené.

Mgr. Zdenka Švondrková SOVA ag
IČO: 41 458 290
DIČ: 1074638774

č.OBU-NZ-OZP-2011/04298-2, č.živnostenského registra 440-23988

Úvodná stránka    l    Opatrovanie 24h    l    24-Stunden-Betreuung     l    Ponuky prác do Nemecka    l    Referencie    l    Kontakt

certifikat.jpg Personalbogen.doc